ආයුබෝවන් !
බෞද්ධ විප්ලවය වෙබ් අඩවියට පිවිසි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

බෞද්ධ විප්ලව සමීකරණය

1. ගෞතම බුද්ධ ශාසන චිරස්ථීති ප්‍රවේශය

2. සයන්සනික මෛත්‍රී බුද්ධ ප්‍රවේශය

M = ස්කන්ධය, s = සයන්සනය (Science), p = ප්‍රඥා

බෞද්ධ විප්ලව සමීකරණ යනු කුමක්ද? කුමක් සඳහාද?

මෙහි ඉහළින් දැක්වෙන පරිදි බෞද්ධ විප්ලව සමීකරණ දෙකකි.

1. පළමුවන බෞද්ධ විප්ලව සමීකරණය ගෞතම බුද්ධ ශාසන චිරස්ථීති ප්‍රවේශ සමීකරණයයි. 

එය කුමක්ද ? යන ප්‍රශ්නයට පිළිතුර නම්, එය බුදු දහම ප්‍රකාශවන ත්‍රිපිටකය සහ අටුවා, ටීකා සියල්ල සමීකරණයකින් දැක්වීමක් බවයි.

එය කුමක් සඳහාද යන ප්‍රශ්නයට පිළිතුර නම්, ගෝලීය මිනිස් ගහණයේ තිරසාර බෞද්ධ විශේෂීය ගහණයක් අභිජනනය සඳහාය, යන්නයි.

2. දෙවන බෞද්ධ විප්ලව සමීකරණය නම් මෛත්‍රී බුද්ධ ශාසන සයන්සන ප්‍රවේශ සමීකරණයයි.

එය කුමක්ද? යන ප්‍රශ්නයට පිළිතුර නම් සයන්සනය හා තාක්ෂණය, බෞද්ධ ත්‍රිපිටකය සහ අටුවා,
ටීකා සියල්ල සමීකරණයකින් දැක්වීමක් බවයි.

එය කුමක් සඳහා ද යන ප්‍රශ්නයට පිළිතුර නම් එය
බෞද්ධ විශේෂීය ගහණයක මිහිතලයේ බිහිසුණුතම සත්ව විශේෂය වන මිනිස් විශේෂය ගෝත්‍රික
ගහණයක් බවට පත්කිරීම හා වඳකිරීම සඳහාය, යන්නයි.

බෞද්ධ විප්ලවය හා බැඳුනු අපගේ ලිපි

නොබෙල් ත්‍යාගය අහෝසි කරන බෞද්ධ විප්ලව සමීකරණය

නොබෙල් ත්‍යාගය අහෝසි කරන බෞද්ධ විප්ලව සමීකරණය

Fortuneසඟරාව එහි කළුදුල් ප්‍රකාශයෙන්ම කතෘගේ සටහන පැහැදිලි කරන පරිදි තවත් එක් සඟරාවකට වඩා වැඩි දෙයක් බලාපොරොත්තු වනබව සඳහන් කළෙමු. අද අපට විනයක් නැති, ආත්මශක්තියක් නැති, අරමුණක් නැති, අදට පමණක් ජීවත්වන සාරධර්ම හීන රටක ජීවත්වන්නට සිදුව ඇති බව එහි සඳහන් කළා අප කාටත් මතකය. අවුරුදු දහසකට අධික කාලයක් තිස්සේ ශ්‍රේෂ්ඨතම ජාතිය වශයෙන් මුළු ලෝකයටම ආදර්ශයක් වූ ශ්‍රී ලාංකික සිංහල බෞද්ධ ජාතිය යටත් විජිත ස ...
ධම්මචක්කප්පවත්තන බෞද්ධ විප්ලව සූත්‍රය

ධම්මචක්කප්පවත්තන බෞද්ධ විප්ලව සූත්‍රය

මිනිසා ශිලා ගෝලය, ජල ගෝලය, වායු ගෝලය හා ජෛව ගෝලය සංයුක්ත පෘථිවි ගෝලයෙහි කවර තැනක වාසය කළත්, කවර වර්ගයකට හෝ ජාතියකට, ගෝත්‍රයකට, කුලයකට, වංශයකට, පරම්පරාවකට, පවුලකට අයත් වූවත්, කවර වර්ණයක්, රූපයක්, නාමයක්, චර්යාවක් වපරිනාමයක් සහිත වුවත්, ප්‍රෙවේණි හෞතික හා සමාජ පරිසර, සංස්කෘතික හා කර්ම ශක්ති කවර උරුමයක් ලබා ඇතත්, උස මහත, පැහැය ඉන්ද්‍රියයන් ඇසුරේ රූපස්කන්ධයෙහිද, චිත්ත චෛතසික ඇසුරේ නාම ස්කන්ධයෙහිද රූප ...